Rabu, Jun 20

Kadar Cukai Untuk Pekerja Asing Yang Tidak Bermastautin

Anda tidak bermastautin di bawah undang-undang percukaian Malaysia jika berada kurang 182 hari di Malaysia untuk satu tahun, tanpa mengira kerakyatan atau kewarganegaraan. Pengenaan cukai bagi individu yang tidak bermastautin berdasarkan pendapatan diperolehi atau diterima di Malaysia. 
Kadar Cukai Tidak Bermastautin
Jenis-Jenis Pendapatan
Kadar (%)
Perniagaan, perdagangan atau profesion
28
(Mulai Tahun Taksiran 2016)
Penggajian
Dividen
Sewa
Penghibur Awam
15
Faedah
Royalti
10
Bayaran untuk perkhidmatan yang diberi oleh seseorang bukan pemastautin atau pekerjanya berkaitan dengan penggunaan harta atau hak-hak yang dipunyai olehnya, atau pemasangan atau pengendalian apa-apa loji, jentera atau alat-alat lain yang dibeli daripada bukan pemastautin
Bayaran untuk nasihat teknikal, bantuan atau perkhidmatan yang diberi berkaitan pengurusan atau pentadbiran teknikal apa-apa perusahaan, usaha, projek atau skim saintifik, perindustrian atau perdagangan
Sewa atau apa-apa pembayaran berhubung penggunaan harta benda yang boleh dialihkan

Anda tidak dikenakan cukai jika
 • Bekerja di Malaysia kurang dari 60 hari
 • Bekerja di atas kapal Malaysia
 • Berumur 55 tahun dan menerima pencen daripada penggajian Malaysia
 • Menerima faedah bank
 • Menerima dividen yang dikecualikan cukai
  Jika dikenakan cukai, anda dikehendaki mengisi Borang M .

  Tiada ulasan:

  Catat Ulasan