Rabu, Februari 7

Kadar Cukai Pendapatan Syarikat

1. Syarikat Bermastautin
Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
o   RM500,000 yang pertama
o   Baki Seterusnya

19%
24%
Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
24%

2. Syarikat Tidak Bermastautin
Skop Pengenaan Percukaian
Layak dicukai di bawah cukai Malaysia apabila menjalankan perniagaan melalui pertubuhan tetap di Malaysia dan boleh ditaksir ke atas pendapatan yang terakru dari Malaysia.
Kadar Cukai Tidak Bermastautin
Jenis PendapatanKadar (%)
Perniagaan
Sewa
25
Dividen (Franked)
Dividen (Single tier)*
25
0
Pendapatan penghibur profesional
15
Faedah
15
Royalti
10
Pendapatan kelas khas:
  • Sewaan harta alih
10
  • Bayaran untuk khidmat teknikal dan pengurusan yang dijalankan di Malaysia
10
  • Bayaran untuk perkhidmatan yang diberi di Malaysia berkaitan dengan penggunaan harta atau pemasangan atau pengendalian apa-apa loji, jentera atau alat-alat lain yang dibeli daripada bukan pemastautin
10
Amanah Pelaburan Harta Tanah (REIT)
  • Selain daripada syarikat bermastautin
10
  • Syarikat tidak bermastautin
25
  • Institusi pelaburan asing
10
Berkuatkuasa 01/01/2007
*Dengan pengenalan sistem single tier berkuatkuasa 1.1.2008, semua dividen adalah dikecualikan cukai ditangan penerima. Bagaimanapun syarikat yang masih mempunyai kredit seksyen 108 di bawah sistem imputasi diberi tempoh peralihan sehingga 31.12.2013 untuk mengeluarkan dividen seperti biasa bagi membolehkan baki kredit seksyen 108 dihapuskan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan